Pomáhame

KOŠICE

OZ Inak obdarených
Občianske združenie OZ Inak obdarených vzniklo v auguste 2016 na podnet rodičov detí s ťažkým zdravotným postihnutím. Reflektujúc na nedostatky v oblasti komplexnej starostlivosti o ťažko zdravotne postihnutých sme sa rozhodli zriadiť centrum, ktoré by zlúčilo a zároveň prepojilo služby v oblasti sociálnej, zdravotnej a výchovno-vzdelávacej. Našim hlavným cieľom je prispieť k zlepšeniu starostlivosti o zdravotne postihnutú populáciu s možnosťou vzdelávať sa primeraným spôsobom tak, aby mohli zmysluplne žiť a pracovať v podmienkach rešpektujúcich ich potreby s využitím vedomostí a zručností a možnosti zabezpečiť nielen im, ale aj ich rodinám plnohodnotný život. Pri zriadení centra chceme vychádzať z reálnych potrieb ťažko zdravotne postihnutých detí a mládeže prepojením jednotlivých oblasti do jedného spoločného celku, ktorý by poskytoval komfortne všetky služby klientom pod jednou strechou. Poskytnutím sociálnych, vzdelávacích ako aj zdravotníckych služieb by sme chceli dosiahnuť u klientov samostatnosť, integráciu v ich bežnom dennom kontakte s rodinou, okolím v ich prirodzenom prostredí.

DOPOSIAĽ SME POMOHLI A PODPORILI

2019

2019

Košice

Vyzbieraná finančná pomoc: 7.599 €
Počet účastníkov: 2 650
Obdarovaný subjekt: OZ Inak obdarených
Počet km na bežeckom páse: 116,6 km

2018

2018

Košice

Vyzbieraná finančná pomoc: 7.094 €
Počet účastníkov: 2 540
Obdarovaný subjekt: OZ Usmej sa na mňa
Počet km na bežeckom páse: 106,4 km

Poprad

Vyzbieraná finančná pomoc: 4.704 €
Počet účastníkov: 809
Obdarovaný subjekt:
Združenie Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Poprade

Počet km na bežeckom páse: 109,8 km
2017

2017

Košice

Vyzbieraná finančná pomoc: 6.582 €
Počet účastníkov: 2 898
Obdarovaný subjekt:
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Počet km na bežeckom páse: 106,5 km

Prešov

Vyzbieraná finančná pomoc: 4.638 €
Počet účastníkov: 1 248
Obdarovaný subjekt:
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Počet km na bežeckom páse: 111,2 km


2016

2016

Košice

Vyzbieraná finančná pomoc: 7.214 €
Počet účastníkov: 2 648
Obdarovaný subjekt: Dorka, n.o.
Počet km na bežeckom páse: 113,3 km

Prešov

Vyzbieraná finančná pomoc: 4.705 €
Počet účastníkov: 1 048
Obdarovaný subjekt: Dorka, n.o.
Počet km na bežeckom páse: 110,5 km
2015

2015

Košice

Vyzbieraná finančná pomoc: 7.110 €
Počet účastníkov: 2 207
Obdarovaný subjekt:
Spojená škola na Opatovskej ceste
Počet km na bežeckom páse: 97,31 km

Poprad

Vyzbieraná finančná pomoc: 5.188 €
Počet účastníkov: 1 374
Obdarovaný subjekt:
Pediatrické oddelenie Nemocnice Poprad
Počet km na bežeckom páse: 111,85 km

Stará Ľubovňa

Vyzbieraná finančná pomoc: 4.552 €
Počet účastníkov: 937
Obdarovaný subjekt:
Ľubovnianska nemocnica a Dom sv. Anny
Počet km na bežeckom páse: 115,63 km


2014

2014

Košice

Vyzbieraná finančná pomoc: 7.327 €
Počet účastníkov: 2 436
Obdarovaný subjekt: Novorodenec.sk
Počet km na bežeckom páse: 91,9 km

Poprad

Vyzbieraná finančná pomoc: 4.237 €
Počet účastníkov: 976
Obdarovaný subjekt: Novorodenec.sk
Počet km na bežeckom páse: 105,2 km
2013

2013

Košice

Vyzbieraná finančná pomoc: 6.414 €
Počet účastníkov: 2 110
Obdarovaný subjekt: Zväz diabetikov Slovenska
Počet km na bežeckom páse: 98,35 km

Bardejov

Vyzbieraná finančná pomoc: 3.016 €
Počet účastníkov: 634
Obdarovaný subjekt: Zväz diabetikov Slovenska
Počet km na bežeckom páse: 80,18 km
2012

2012

Košice

Vyzbieraná finančná pomoc: 4.198 €
Počet účastníkov: 1 345
Obdarovaný subjekt: Občianske združenie ArtEst
Počet km na bežeckom páse: 82,75 km

Michalovce

Vyzbieraná finančná pomoc: 3.521 €
Počet účastníkov: 921
Obdarovaný subjekt: Materská škola na Vajanského ulici v Michalovciach
Počet km na bežeckom páse: 86,07 km

Bardejov

Vyzbieraná finančná pomoc: 3.455 €
Počet účastníkov: 894
Obdarovaný subjekt: Spojená základná škola v Bardejove
Počet km na bežeckom páse: 82,82 km

Spišská Nová Ves

Vyzbieraná finančná pomoc: 3.448 €
Počet účastníkov: 1 456
Obdarovaný subjekt: Základná škola na Nejedlého ulici v Spišskej Novej Vsi
Počet km na bežeckom páse: 100 km


2011

2011

Košice

Vyzbieraná finančná pomoc: 3.685 €
Počet účastníkov: 1 045
Obdarovaný subjekt: AC Rubikon
Počet km na bežeckom páse: 98,35 km

Michalovce

Vyzbieraná finančná pomoc: 3.274 €
Počet účastníkov: 716
Obdarovaný subjekt: Spojená škola internátna na Školskej ul.
Počet km na bežeckom páse: 84,20 km

Spišská Nová Ves

Vyzbieraná finančná pomoc: 3.203 €
Počet účastníkov: 1 410
Obdarovaný subjekt: ZŠ Hutnícka 16
Počet km na bežeckom páse: 80,18 km
2010

2010

Košice

Vyzbieraná finančná pomoc: 3.965 €
Počet účastníkov: 907
Obdarovaný subjekt: Základná škola na Gemerskej ulici v Košiciach
Počet km na bežeckom páse: 94,76 km

Poprad

Vyzbieraná finančná pomoc: 3.948 €
Počet účastníkov: 739
Obdarovaný subjekt: Špeciálna škola na Partizánskej ulici v Poprade
Počet km na bežeckom páse: 97 km

Spišská Nová Ves

Vyzbieraná finančná pomoc: 3.230 €
Počet účastníkov: 1 140
Obdarovaný subjekt: Úsmev ako dar
Počet km na bežeckom páse: 90,70 km
2009

2009

Košice

Vyzbieraná finančná pomoc: 5.637 €
Počet účastníkov: 881
Obdarovaný subjekt: Krízové centrum Dorka
Počet km na bežeckom páse: 88,82 km

Poprad

Vyzbieraná finančná pomoc: 4.992 €
Počet účastníkov: 514
Obdarovaný subjekt: Denný stacionár v Poprade
Počet km na bežeckom páse: 89.20 km
2008

2008

Košice

Vyzbieraná finančná pomoc: 136.500 Sk
Počet účastníkov: 437
Obdarovaný subjekt: Spojená škola na Opatovskej ceste v Košiciach
Počet km na bežeckom páse: 104,50 km