Pomáhame

Únia nevidiacich
a slabozrakých SlovenskaKrajské stredisko Košice a Krajské stredisko Prešov

Zrak je pre každého dôležitý zmysel. Jeho strata alebo vážne poškodenie vedie ku vzniku mnohých komplikácií a problémov. Vyrovnať sa s tým, naučiť sa prekonávať dôsledky, problémy a bariéry je náročné. Je to však nevyhnutný predpoklad k integrovanému a kvalitnému životu v spoločnosti.
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priaznivci, priatelia a rodičia nevidiacich a slabozrakých detí. Poslaním združenia je poskytovanie sociálnych služieb, obhajoba záujmov ľudí so zrakovým postihnutím zameraná na vytváranie rovnakých príležitostí, zabezpečenie rovnakého zaobchádzania a realizáciu pozitívnych opatrení na prekonávanie a kompenzáciu dôsledkov zrakového postihnutia.
Podpora VSE City Run smeruje na obstaranie chýbajúceho vybavenia a pomôcok v košickom a prešovskom krajskom stredisku Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska potrebných pre terénnu prácu a služby, ktoré združenie svojim klientom poskytuje. Časť finančného daru združenie použije priamo na sociálne služby a rehabilitáciu pre klientov, ktorú poskytuje bezplatne v krajských strediskách a deviatich poradenských miestach na východnom Slovensku.

DOPOSIAĽ SME POMOHLI A PODPORILI

2016

2016

Košice

Vyzbieraná finančná pomoc: 7.214 €
Počet účastníkov: 2 648
Obdarovaný subjekt: Dorka, n.o.
Počet km na bežeckom páse: 113,3 km

Prešov

Vyzbieraná finančná pomoc: 4.705 €
Počet účastníkov: 1 048
Obdarovaný subjekt: Dorka, n.o.
Počet km na bežeckom páse: 110,5 km
2015

2015

Košice

Vyzbieraná finančná pomoc: 7.110 €
Počet účastníkov: 2 207
Obdarovaný subjekt:
Spojená škola na Opatovskej ceste
Počet km na bežeckom páse: 97,31 km

Poprad

Vyzbieraná finančná pomoc: 5.188 €
Počet účastníkov: 1 374
Obdarovaný subjekt:
Pediatrické oddelenie Nemocnice Poprad
Počet km na bežeckom páse: 111,85 km

Stará Ľubovňa

Vyzbieraná finančná pomoc: 4.552 €
Počet účastníkov: 937
Obdarovaný subjekt:
Ľubovnianska nemocnica a Dom sv. Anny
Počet km na bežeckom páse: 115,63 km


2014

2014

Košice

Vyzbieraná finančná pomoc: 7.327 €
Počet účastníkov: 2 436
Obdarovaný subjekt: Novorodenec.sk
Počet km na bežeckom páse: 91,9 km

Poprad

Vyzbieraná finančná pomoc: 4.237 €
Počet účastníkov: 976
Obdarovaný subjekt: Novorodenec.sk
Počet km na bežeckom páse: 105,2 km
2013

2013

Košice

Vyzbieraná finančná pomoc: 6.414 €
Počet účastníkov: 2 110
Obdarovaný subjekt: Zväz diabetikov Slovenska
Počet km na bežeckom páse: 98,35 km

Bardejov

Vyzbieraná finančná pomoc: 3.016 €
Počet účastníkov: 634
Obdarovaný subjekt: Zväz diabetikov Slovenska
Počet km na bežeckom páse: 80,18 km
2012

2012

Košice

Vyzbieraná finančná pomoc: 4.198 €
Počet účastníkov: 1 345
Obdarovaný subjekt: Občianske združenie ArtEst
Počet km na bežeckom páse: 82,75 km

Poprad

Vyzbieraná finančná pomoc: 3.521 €
Počet účastníkov: 921
Obdarovaný subjekt: Materská škola na Vajanského ulici v Michalovciach
Počet km na bežeckom páse: 86,07 km

Bardejov

Vyzbieraná finančná pomoc: 3.455 €
Počet účastníkov: 894
Obdarovaný subjekt: Spojená základná škola v Bardejove
Počet km na bežeckom páse: 82,82 km

Spišská Nová Ves

Vyzbieraná finančná pomoc: 3.448 €
Počet účastníkov: 1 456
Obdarovaný subjekt: Základná škola na Nejedlého ulici v Spišskej Novej Vsi
Počet km na bežeckom páse: 100 km
2011

2011

Košice

Vyzbieraná finančná pomoc: 6.414 €
Počet účastníkov: 2 110
Obdarovaný subjekt: Zväz diabetikov Slovenska
Počet km na bežeckom páse: 98,35 km

Poprad

Vyzbieraná finančná pomoc: 3.016 €
Počet účastníkov: 634
Obdarovaný subjekt: Zväz diabetikov Slovenska
Počet km na bežeckom páse: 80,18 km


2010

2010

Košice

Vyzbieraná finančná pomoc: 3.965 €
Počet účastníkov: 907
Obdarovaný subjekt: Základná škola na Gemerskej ulici v Košiciach
Počet km na bežeckom páse: 94,76 km

Poprad

Vyzbieraná finančná pomoc: 3.948 €
Počet účastníkov: 739
Obdarovaný subjekt: Špeciálna škola na Partizánskej ulici v Poprade
Počet km na bežeckom páse: 97 km

Spišská Nová Ves

Vyzbieraná finančná pomoc: 3.230 €
Počet účastníkov: 1 140
Obdarovaný subjekt: Úsmev ako dar
Počet km na bežeckom páse: 90,70 km
2009

2009

Košice

Vyzbieraná finančná pomoc: 5.637 €
Počet účastníkov: 881
Obdarovaný subjekt: Krízové centrum Dorka
Počet km na bežeckom páse: 88,82 km

Poprad

Vyzbieraná finančná pomoc: 4.992 €
Počet účastníkov: 514
Obdarovaný subjekt: Denný stacionár v Poprade
Počet km na bežeckom páse: 89.20 km
2008

2008

Košice

Vyzbieraná finančná pomoc: 136.500 Sk
Počet účastníkov: 437
Obdarovaný subjekt: Spojená škola na Opatovskej ceste v Košiciach
Počet km na bežeckom páse: 104,50 km